top of page

Doktora Bursiyer İlanı

Doç. Dr. Burak Doğruyol’un yöneticiliğindeki TÜBİTAK 1001 (Başlık: Düşünme Stilleri, Kıtlık Hissi ve Grup Kimliğinin İş birliği Davranışı Üzerindeki Etkileri) projesinde istihdam edilmek üzere makine öğrenmesi bazlı veri bilimi yöntemleri alanında deneyimli çalışma arkadaşları arıyoruz! MINT Lab ahlak, din, politika ve karar-verme konularını çalışan interdisipliner bir laboratuvardır. Dolayısıyla her akademik disiplinden başvurulara açığız ve akademik çeşitliliği önceliyoruz. Aramıza katılacak doktora bursiyeri, laboratuvar yürütücüleri başta olmak üzere doktora ve yüksek lisans öğrencileriyle yakından çalışacaktır ve düzenli laboratuvar toplantılarına (yüz yüze veya çevrimiçi) katılması beklenmektedir.

 

Başlıca Görev ve Sorumluluklar:

 • Araştırmalarımızın veri analizinde yardımcı olmak.

 • Büyük veri analizi ve makine öğrenmesi yöntemlerine hâkim olmak. Özellikle aşağıdaki yöntemlerde yetkinlik aranmaktadır:

  • Decision tree

  • Random forest

  • Açıklanabilir AI yöntemleri

 • Veri görselleştirmede uzmanlık sahibi olmak.

Opsiyonel Yetenek ve Uzmanlıklar:

 • Büyük veri kaynaklarından veri çekebilmek (örn., World Values Survey).

 • Psikoloji bilimindeki araştırma yöntemlerine aşina olmak.

 • R (ve/veya Python)’da yetkinlik sahibi olmak.

 • Nedensel yöntemlere (causal inference) hâkim olmak. 

 • Javascript’te yetkin olmak.

 • İstanbul’da ikamet etmek.

 

Not: Adayların CV ve maksimum 2 sayfalık niyet mektuplarını (Times New Roman, 12 punto, 1,5 boşluk) mintlab@khas.edu.tr ve firat.seker@khas.edu.tr adreslerine göndermeleri gerekmektedir. Kadroya uygun bir aday bulunana kadar başvurular değerlendirilecektir. Bursiyer uygun bulunduğu takdirde hemen başlayıp bursiyerliği Ekim 2024’e kadar devam edecektir. “Opsiyonel Yetenek ve Uzmanlıklar”da tanımlanan özelikler bir zorunluluk değildir, eğer aranan nitelikler varsa çevrimiçi bir şekilde de bursiyerlik sürdürülebilir. Adaylar TÜBİTAK’ın doktora öğrencileri için belirlediği üst limitten maaşlarını alacaklardır (20.000 TL). Adayların Kadir Has Üniversitesi lisansüstü öğrencisi olması durumunda Kadir Has Üniversitesi tarafından sağlanan o yıl için belirlenmiş ekstra parasal kazançları da olacaktır. Başvuru öncesi sorularınız olması durumunda firat.seker@khas.edu.tr ile iletişime geçebilirsiniz.

khas-logo.png
bottom of page